Στατιστικές Αναλύσεις

Δημιουργία στατιστικών αναφορών και διαδικασιών που θα αναδείξουν όλους τους οικονομικούς δείκτες που χρειάζεται μια εταιρία για το επόμενο Στρατηγικό της βήμα προς την ανάπτυξη.

Report Generator - Advanced

Κεντρικό εργαλείο επεξεργασίας πληροφοριών (line report) με πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, με απεριόριστους συνδυασμούς μεταξύ τους, εισαγωγή παραμέτρων & συναρτήσεων και πλήρεις δυνατότητες χρήσης & ενσωμάτωσης SQL εντολών.

Report Generator - Templates

Ανοικτό εργαλείο κλήσης & προβολής πληροφοριών σε μορφή «οικονομικών αναφορών». Πλήρης ενσωμάτωση MS Office Applications (Word, Excel) για σχεδιασμό απ’ ευθείας με τα εργαλεία αυτά. Δυνατότητα κλήσης των line reports «μέσα» στα templates

Reporting Toolkit

Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα reports της SoftOne (Χρεώνεται Single user)

Database designer – Fields

Προσθήκη απεριόριστου αριθμού πεδίων στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, οποιασδήποτε κατηγορίας και δυνατότητα lookup οποιουδήποτε υφιστάμενου πίνακά της. Υποστηρίζεται επίσης η τοποθέτηση απεριόριστων string lists. Απόλυτη συμβατότητα με νέες εκδόσεις και αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με έλεγχο της εφαρμογής. Ισότιμη διαχείριση των νέων πεδίων με τα defaults (αυτόματη συμμετοχή τους σε reports, σχεδιασμούς οθονών κλπ)

Database designer - Tables

Προσθήκη απεριόριστου αριθμού νέων πινάκων (αρχείων στη βάση δεδομένων) με οποιαδήποτε πεδία. Ισότιμη χρήση των νέων πινάκων με τις default εργασίες (εισαγωγή σε menu, σχεδιασμός οθονών, συμπεριφορά πεδίων) Εντυπωσιακή λειτουργική και χειριστική συμβατότητα με τους default πίνακες και τους μηχανισμούς version update της εφαρμογής (αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με πλήρη έλεγχο)

Database designer - Objects

Δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων objects στο Soft1, ισότιμων με αυτά που περιέχονται στις κεντρικές εκδόσεις της εφαρμογής. Παρέχονται ενσωματωμένα τα ίδια εργαλεία ανάπτυξης με αυτά της γραμμής ανάπτυξης της SoftOne (κατασκευή objects, dialog objects, report objects κλπ)

Script Engines (VB, Java etc)

Δυνατότητα συγγραφής κώδικα σε οποιαδήποτε φόρμα εργασίας της εφαρμογής είτε αφορά SoftOne, είτε Custom πίνακες με χρήση Visual Basic είτε Java (οποιαδήποτε). Απόλυτη ελευθερία στη δόμηση λογικών διαδικασιών, ελέγχων, συμπεριφορών, κλήση εξωτερικών εφαρμογών κλπ. Πλήρης τεκμηρίωση των διαθεσίμων events της εφαρμογής

Script Builder-Σενάρια Ροών

Γλώσσα script παραγωγής SoftOne για κατασκευή batch εργασιών – ισότιμων με τις default της εφαρμογής. Ανάγνωση και επεξεργασία πινάκων εξωτερικών ή της εφαρμογής,δημιουργία παραστατικών,σύνδεση με e-Applications, περιφερειακά συστήματα, εργαλεία μεταφοράς δεδομένων κλπ.

Επίσης, γενικός μηχανισμός δημιουργίας σεναρίων μετασχηματισμού δεδομένων με οπτικό σχεδιασμό, σημαντικά απλούστερο των S1 scripts (τα οποία πάντως μπορούν να μετέχουν του μηχανισμού). Τα σενάρια μπορούν να εκτελούνται με επιλογή πάνω στα ευρετήρια και το μενού ή με button πάνω στις προβολές.

ALERT System

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που ανιχνεύει οποιοδήποτε συμβάν σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής και κινητοποιεί ένα, μέρος ή όλα τα ακόλουθα μέσα: μηνύματα οθόνης (προειδοποιητικά ή απαγορευτικά), e-mail, sms ή wrap messages σε κινητά τηλέφωνα, batch ή/και εκτελεί αυτοματοποιημένες εργασίες, VB ή Java Scripts, SQL commands, Scheduling Tasks κλπ

QlikView Run Time

Ενότητα που επιτρέπει την εκτέλεση σεναρίων QlikView ενσωματωμένων στην εφαρμογή.

Customization Run Time Rights

Χρήση ευρετηρίων, advanced reports, templates και όλων των customizations χωρίς εγκατάσταση των σχετικών σχεδιαστικών εργαλείων

SoftOne Customization Toolkit

Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα customization tools της SoftOne: Ελεύθερα πεδία & αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Database designer Fields – Tables - Objects, Script Engines (VB, Java etc), Script Builder-Σενάρια ροών, Working Forms, ALERT System. (Χρεώνεται Single user)