Τεχνολογίες - Λύσεις

Η SoftOne δημιούργησε τις τεχνολογίες υποδομής της για να συνδιάσει την ποιότητα του τυποποιημένου λογισμικού με την εξειδίκευση των custom πληροφοριακών συστημάτων.

Αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής είναι η ενιαία, ολοκληρωμένη εφαρμογή SOFTONE.

Το SOFTONE είναι το μόνο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα που ενοποιεί σε ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίες E.R.P., Μισθοδοσίας, Διαχείρησης Προσωπικού, C.R.M., επιχειρηματικών Διαδικασιών, Διασφάλισης Ποιότητας.

Διαδίδεται με ραγδαίους Ρυθμούς σε χιλιάδες πλέον επιχειρήσεις στην Ελλάδα και του Εξωτερικό και είναι ήδη το πιο πολυμεταφρασμενο ελληνικό Business Software.

Οι ενότητες της εφαρμογής SOFTONE είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι προτεινόμενες ενότητες (σουϊτες εφαρμογών) είναι εντελώς κατάλληλες για το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται.

Οι προτεινόμενοι συνδιασμοί ενοτήτων της εφαρμογής SOFTONE είναι οι:
SOFTONE 300 & SOFTONE ERP για μεσαίες και μεγάλες εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
SOFTONE 200 για για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών γραφείων
SOFTONE 100 για μικρές κι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις

My SoftOne

Για της επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαμορφώσουν συγκεκριμένη σύνθεση του μηχανογραφικού τους συστήματος, η SoftOne προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα από ένα πλήθος ενοτήτων και εργαλείων, ώστε να καλύπτεται κάθε δυνατή απαίτηση. Έτσι, η κάθε εταιρία μπορεί να «κτίσει» τη δική της μοναδική λύση ενώ ταυτόχρονα με τη δυνατότητα αυτή μπορούν να δημιουργηθούν απεριόριστοι συνδυασμοί εφαρμογών για κάθετες αγορές και ειδικές απαιτήσεις.

Οι εφαρμογές της SoftOne συνεργάζονται και αξιοποιούν όλα τα βασικά περιφερειακά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και πληροφοριών (ταμιακές μηχανές, Φορολογικοί εκτυπωτές, συστήματα παραγγελιοληψιας palmtop, συστήματα mobile τιμολόγησης κλπ) με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες που επιτρέπουν άμεση αναβάθμιση ή ανανέωση εξοπλισμού.

Είναι επεκτάσιμες και ανοικτές και επικοινωνούν αμφίδρομα και απρόσκοπτα με όλες τις εφαρμογές officeautomation της Microsoft και εφαρμογές e-business για την απεριόριστη αξιοποίηση των καταχωρημένων στοιχείων, των τεχνολογιών επικοινωνίας και των επιχειρηματικών πρακτικών.

Softone ERP

Soft1 ERP - More than business software

Εάν αναζητάτε τρόπο να μειώσετε τις άσκοπα χρονοβόρες διαδικασίες, που κοστίζουν στην επιχείρησή σας χρόνο και χρήμα, το Soft1 ERP σας προσφέρει σήμερα μια μοναδική δυνατότητα:
όχι μόνο απλοποιεί πλήθος πολύπλοκων εργασιών διαχείρισης, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει μοναδική ταχύτητα στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας χρόνο και εξασφαλίζοντας σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Περισσότερα...

Softone 300

ο Soft1 300 αποτελεί τη μηχανογραφική πρόταση της SoftOne προς την επιχείρηση που θέλει μια ισορροπημένη εγκατάσταση για όλα τα θέματα.

Περισσότερα...

Softone 200

Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών γραφείων.

Περισσότερα...

Softone 100

Το Soft1 100 απευθύνεται σε νέες, μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής αλλά δεν διαχειρίζεται λιγότερες επιχειρηματικές λειτουργίες από ότι οι εφαρμογές για μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Περισσότερα...